top of page

Ustavující zasedání zastupitelstva

Dnes od 17.00 hodin se koná v sále MěKS Tišnov ustavující zasedání Zastupitelstva města Tišnova.


Na programu jednání je:

1. Složení slibu členů zastupitelstva

2. Zvolení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu jednání

4. Volba starosty, místostarostů a členů Rady města Tišnova

a) volba starosty

b) schválení počtu místostarostů

c) volba místostarostů

d) volba členů Rady města Tišnova

e) určení, který místostarosta bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti

f) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

5. Svěření kompetencí Radě města Tišnova

6. Pověření člena Z astupitelstva města Tišnova řízením M ěstské policie Tišnov

7. Stanovení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Tišnova

8. Zřízení výborů zastupitelstva

9. Dotazy, podněty a připomínky

Přímý přenos ze zasedání můžete sledovat zde.


Materiály k zasedání jsou ke stažení zde.


O výsledku zasedání a stanovisku zastupitelů za Otevřený Tišnov k jednotlivým bodům zasedání vás budeme informovat.

14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page