top of page
logo_FINAL_bila_edited.png
  • Facebook - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh
  • Youtube
nas_pribeh

příběh

V dubnu roku 2020 jsme v souvislosti se zavedením obecně závazné vyhlášky města Tišnova, kterou se začala regulovat provozní doba pohostinských zařízení v centru města, založili neformální sdružení občanů s názvem Otevřený Tišnov. Prostřednictvím projektu Chceme otevřený Tišnov jsme se pokusili přesvědčit odpovědné osoby, aby tuto vyhlášku zrušily. Jejím přijetím se totiž výrazně utlumil kulturní a společenský život v našem městě. Přijatá omezení zasáhla nejenom do svobod občanů města, ale také do práv podnikatelů v pohostinství. Dlouhotrvající koronavirová pandemie už vše jen dokonala. Hlavním poselstvím našeho projektu bylo, že svoboda a osobní odpovědnost jsou přirozeností moderního člověka a každé další zbytečné zákazy tuto svobodu a odpovědnost omezují. I přes úspěšnou kampaň, velké množství podpisů pod peticí podporující zrušení městské vyhlášky i jasný vzkaz občanů v městem organizované anketě, se nám bohužel komunální politickou lobby nepodařilo překonat. Občanský aktivismus tentokrát zkrátka nestačil.

Nyní nastal čas postoupit o další krok kupředu. Protože nám stále záleží na tom, aby byl Tišnov městem, na které můžeme být právem hrdí, rozhodli jsme se povýšit naše nadšení a občanskou angažovanost do roviny politické. Zaregistrovali jsme proto kandidátní listinu pro podzimní komunální volby. Otevřený Tišnov se tak bude ve dnech 23.–24. září 2022 ucházet o Vaši podporu ve volbách do zastupitelstva města Tišnova, jako sdružení nezávislých kandidátů a Hnutí Idealisté. Jen aktivním zapojením do komunální politiky totiž budeme schopni měnit věci k lepšímu. Chceme, aby se do Tišnova vrátil kulturní a společenský život, aby se Tišnov stal skutečným centrem našeho regionu. Věříme, že je možné se vymanit z provinčnosti, a současně zachovat vše, co je v Tišnově jedinečné. Přejeme si město, které se rozvíjí smysluplně, trvale udržitelně a především ve prospěch občanů. Město, které je ve všech ohledech maximálně otevřené a připravené k diskusi s každým, kdo chce být aktivní a veřejnému životu ve městě prospěšný. Chceme také, aby místní podnikatelé mohli svobodně rozvíjet svou činnost a obyvatelé města jejich služby využívat. Jsme v mnoha směrech zastánci moderních přístupů, současně však ctíme bohatý odkaz našich předků a chceme na něj navazovat.

chceme

AKTIVNĚ KOMUNIKOVAT S OBČANY

Podpoříme občanské aktivity a všechny aktivní spoluobčany i volené zastupitele, kterým na rozvoji našeho města záleží. Budeme rozpracovávat důležitá témata a předkládat je lidem ve srozumitelné formě, a to ještě před jejich projednáním v orgánech města. Vytvoříme systém sdílení informací prostřednictvím zavedení otevřených dat.

EFEKTIVNĚ VYUŽÍVAT DOTAČNÍ PROGRAMY

Zpracujeme projekty na čerpání financí z národních a evropských dotačních programů na revitalizaci městské infrastruktury (silnice, chodníky, městský mobiliář, dětská hřiště, veřejná prostranství apod.) a k využití alternativních zdrojů energie, a to včetně místních částí Hajánky, Hájek, Jamné a Pejškov.

 

ZADRŽOVAT VODU V KRAJINĚ

Připravíme projekty k zadržování vody v krajině, a to formou budování vsakovacích průlehů podél městských komunikací, zelených střech na městských budovách, mokřadů, retenčních nádrží apod. Zřídíme bezplatné poradenství pro občany města při nakládání s vodou a zavádění udržitelných technologií při výstavbě a rekonstrukci bytových i rodinných domů.

 

LEPŠÍ DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE

Vytvoříme program městských pobídek k vytvoření nových ordinací specializovaných lékařů (pediatr, oční, interní, psychologická a psychiatrická péče apod.).

 

ŘEŠIT ROSTOUCÍ NÁKLADY NA BYDLENÍ

Provedeme analýzu stávajícího pozemkového fondu města a tam, kde to bude v souladu s územním plánem možné, zahájíme výstavbu bytových domů pro rodiny a mladé lidi bez vhodného sociálního zázemí formou startovacích bytů a družstevní výstavby s účastí města.

chceme
program

náš tým

tym
kruh_pozadi_edited.png
VYBER_orez.png

fandí nám

pavla_casopis.jpg

Jako tišnovská zubní lékařka vnímám, jak moc v našem městě chybí lékaři, nejen zubní. Denně nám do ordinace volají lidé, kteří stomatologa marně hledají, a které musíme pro plnou kapacitu odmítat. V dnešní době řeší podobný problém mnoho menších obcí, a proto město, které chce pro své občany kvalitní a dostupnou zdravotní péči, nesmí být pasivní. O to důležitější je to právě v blízkém okolí Brna, které mnoho mladých lékařů může pro svou praxi upřednostnit. I Tišnov by se měl snažit vytvořit podmínky pro rozvoj lékařské péče. V současnosti ve městě prakticky chybí volné prostory pro ordinace, které by odpovídaly moderním standardům a současným potřebám lékařů i pacientů. Většinu kandidátu Otevřeného Tišnova znám osobně. Vím, že vylepšení podmínek pro rozvoj zdravotnické péče v Tišnově také oni vnímají jako prioritu. Věřím, že mohou dnešní nedobrou situaci změnit a mají proto moji podporu.

MDDr. Pavla Schneiderová

zubní lékařka

fandi_nam
kruh_pozadi_edited_edited.png
logo_3.png
bottom of page