top of page

náš tým

01_schneider_web.jpg

1.

Mgr. Jan Schneider

43 let

právník ve veřejné správě, jednatel poradenské agentury

Honza se narodil v roce 1978 v Brně, od malička vyrůstal v Tišnově, vystudoval zde gymnázium a dodnes v našem městě žije. V letech 2008–2010 vykonával funkci místostarosty, následně do roku 2014 funkci starosty města. Poté působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako poradce ministryně pro sport a ředitel odboru sportu a také byl poradcem předsedy vlády České republiky pro oblast sportu, komunální politiky, státní správy a samosprávy. Spoluzaložil a v areálu tišnovského letního kina sedm let organizoval charitativní hudební festival Hudbou pro UNICEF a dlouhá léta působil jako hráč a funkcionář v tišnovském házenkářském klubu. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

V současnosti se zabývá právním poradenstvím ve veřejné správě a poradenstvím v oblasti sportovní infrastruktury a sportovních eventů, zejména se zaměřením na koncepční dokumenty a dotační programy. Je společníkem a jednatelem obchodní společnosti Region Help, která je otevřenou platformou nezávislých odborníků v oblasti poradenství. Působí také jako předseda Asociace ligových klubů házené a člen Exekutivy Českého svazu házené. Je členem Komise pro cestovní ruch, meziregionální vztahy a marketing Rady Jihomoravského kraje.

Je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase rád cestuje, potkává se s přáteli, poslouchá hudbu, čte a sleduje historické dokumenty, pokouší se pronikat do tajů webdesignu a často navštěvuje saunu.

Jeho prioritou je nastavit koncepci fungování města v režimu tzv. smart city, tedy města, které využívá digitální, informační a komunikační technologie za účelem efektivnějšího využití své infrastruktury a také ke snížení spotřeby energií. Chce se zasadit o dostatečnou podporu občanských aktivit a všech aktivních spoluobčanů i volených zastupitelů, kterým na rozvoji Tišnova záleží. Pozornost chce věnovat také problematice vizuálního smogu ve městě a kvalitě veřejného prostoru.

Schneider
02_svobodova_web.jpg

2.

Mgr. Alena Svobodová Kovaříková Ph.D.

32 let

výzkumná pracovnice

Alena se stejně jako většina Tišnováků narodila v Brně, konkrétně v roce 1990. Od té doby bydlí v našem krásném městě. Navštěvovala zde základní školu a následně čtyřleté gymnázium. Poté studovala na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, kde v roce 2015 získala magisterský titul z oboru Biochemie. Při výzkumné práci na Biofyzikálním ústavu Akademie věd v Brně dosáhla v roce 2019 doktorského titulu v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika. Během studentských let si brigádně přivydělávala jako obsluha v pohostinství U Palce.
 
Je vdaná a má dvouletého syna. Volný čas tráví především se svou rodinou, se kterou společně podnikají pěší či cyklovýlety nejen v okolí Tišnova. Cestování a poznávání cizí krajiny vždy patřilo mezi její velké záliby. Také ráda sportuje, navštěvuje lekce zumby a jumpingu v Tišnově.

V současné době pracuje na částečný úvazek jako vědecká pracovnice na Biofyzikálním ústavu Akademie věd, kde se zabývá výzkumem mechanismů opravy poškozených buněk. Od útlého věku každoročně jezdí na 3. turnus letního tábora Brumov, který v posledních letech společně se svou sestrou organizují.

Prioritou číslo jedna je pro ni dostupná a kvalitní zdravotnická péče pro všechny věkové skupiny. Velice dobře vnímá, že nedostatek některých specialistů je celorepublikový problém, který se musí řešit na krajské nebo celostátní úrovni, avšak představitelé obcí se musí do této problematiky aktivně zapojovat. Dále by chtěla apelovat na rozvoj mimoškolních aktivit pro mladistvé a zajistit jejich dostupnost i nízkopříjmovým rodinám. Aby v našem městě vyrůstala zdravá nová generace, je zapotřebí zvýšit podporu a nabídku preventivních projektů do škol.

Svobodova
03_balas_web.jpg

3.

Martin Baláš

38 let

manažer výstavby

Martin se narodil v roce 1984 v Brně. Vyrůstal v nedalekém Předklášteří a v Tišnově už od dětství trávil hodně času. Před více než deseti lety se sem přestěhoval natrvalo.


Vystudoval strojní průmyslovku a celý profesní život se věnuje vedení projektů výstavby, převážně v oblasti energetiky nebo úpravy vod.


Martin je ženatý, s manželkou vychovává dvě děti. Volný čas věnuje rodině, jízdě na kole, turistice v krásném okolí Tišnova a cestování.


Kvůli projektům, které měl na starosti, strávil několik měsíců v zahraničí a často pracoval v mezinárodních týmech. Tam se naučil, že dobře nastavená spolupráce a komunikace jsou nutnými předpoklady úspěchu. Stejně tak je zvyklý se poprat s překážkami a projekty dotahovat do konce přes menší nebo větší komplikace. Toto by si rád ze svého dosavadního pracovního života přenesl i do vedení města. Jeho zkušenosti budou potřebné zejména při plánech na diverzifikaci energetických zdrojů a s tím spojených projektů energetické soběstačnosti městských budov a podpory alternativních zdrojů energie.

Balas
04_knoflickova_web.jpg

4.

Ing. Vladimíra Knoflíčková

56 let

regionální ředitelka Fincentrum, a.s.

Vlaďka se narodila v roce 1965 ve Zlíně. Společně s rodiči a sestrou žila do šestnácti let v Bruntále, poté odešla studovat do Brna střední školu a hrát basketbal do střediska vrcholového sportu. Vystudovala Vysokou školu zemědělskou, obor provozní ekonomie. Basketbalu se věnovala dále. Po studiu vysoké školy nastoupila do České spořitelny, kde pracovala více než dvacet let. Před sedmnácti lety začala podnikat, a jako regionální ředitelka pracuje stále ve finanční sféře ve společnosti Fincentrum, a.s.

V Tišnově bydlí téměř třicet let společně se svým manželem, dvěma dcerami, a dnes i s malým vnoučetem. Kromě svého podnikání se věnuje trenérské činnosti, více jak dvacet let pracuje s basketbalovou mládeží v SKB Tišnov, kde působí také jako předsedkyně klubu. Čtyři roky byla zastupitelkou města. Již osm let je aktivně zapojena do projektu LOKOMOCE (pohyb jako prevence), který se věnuje prevenci fyzického a duševního zdraví dětí a vzdělávání pedagogů i široké veřejnosti.

Zaměřit se chce především na problematiku hospodaření s městským majetkem. Bude prosazovat zveřejňování informací o hospodaření města formou rozklikávacího rozpočtu s údaji o průběžném čerpání i odkazy na registr smluv. Tyto data si bude kdokoli moci stáhnout k dalšímu využití. Chce také zveřejnit přehled veškerého majetku na stránkách města, a to včetně jeho popisu a využití.

Knoflickova
05_pestr_web.jpg

5.

Ing. Jan Pestr

41 let

daňový poradce

Honza žije v Tišnově od svého narození v roce 1981. Po dokončení zdejšího gymnázia zamířil na Ekonomicko-správní fakultu do Brna, kde vystudoval obor Regionální rozvoj a správa. Od roku 2006 působí v mezinárodní poradenské společnosti v oblasti auditu a daní. V současné době aktivně vykonává činnost certifikovaného daňového poradce a specializuje se především na daň z přidané hodnoty a její elektronizaci. Zpracovává rovněž daňová přiznání pro zahraniční společnosti v oblasti automobilového průmyslu.

Je svobodný a bezdětný. Volný čas tráví nejraději u vody nebo u piva s přáteli. Jeho celoživotním koníčkem je amatérská meteorologie a klimatologie.

Chce se zaměřit na oblast majetku města Tišnova a jeho efektivního využívání a především zhodnocování. Toto téma vnímá jako klíčové pro budoucí rozvoj našeho města. Chce, aby nakládání s majetkem bylo ekonomicky výhodné a zcela transparentní. Bude rovněž usilovat o to, aby občané města měli vždy aktuální, srozumitelné a nezkreslené informace o využívání majetku města a mohli vždy aktivně vyjádřit svůj názor.

Pestr
06_kozdonova_web.jpg

6.

Markéta Koždoňová

44 let

administrativní pracovnice

Markéta se narodila roku 1978 v Krnově. Ze severní Moravy se do Tišnova přestěhovala po návratu ze Spojených států Amerických, kde několik let studovala a žila. Od té doby pracuje v Brně jako vedoucí pracovník ve správě budov. Během rodičovské dovolené měla dostatek času věnovat se pomoci v sociální sféře, neziskovým aktivitám nebo potřebám dětí z pozice předsedkyně klubu rodičů v mateřské škole Na paloučku v Tišnově, kterou její děti v té době navštěvovaly. Dosud spolupracuje s Diakonií Betlém v Kloboukách u Brna, kterou pravidelně navštěvuje a snaží se být nápomocna i při akcích mateřského centra v Tišnově a podobných projektech.

Jejím největším životním motorem jsou její dvě děti a rodina, jejíž nedílnou součástí jsou také psi a často i zvířata bez domova, o které průběžně pečuje a pomáhá jim nalézt nový domov. Má ráda všechny druhy sportů, hlavně tenis, běh, bruslení a lyžování, kterým se ve volných chvílích věnuje a vede k nim i své děti. Myslí si, že podpora sportovních aktivit, zejména u dětí, by dnes měla být přirozenou součástí výchovy.

Z USA si mimo jiné přinesla i pocit příjemné atmosféry z každodenní interakce mezi lidmi podporovanou třeba na tzv. block parties, kde se lidé z ulice scházejí během společných grilování a podobných příležitostí pro neformální setkávání a diskuse. Proto by se ráda zaměřila na podporu dobrých sousedských a mezilidských vztahů formou podobných akcí, které by pomohly  posílit kulturní a společenský život v Tišnově.

Kozdonova
07_gruber_web.jpg

7.

Ing. Jan Gruber

34 let

pilot

Honza se narodil v roce 1988 v Novém Městě na Moravě, v Tišnově navštěvoval základní školu a osmileté gymnázium. Mimo to zde aktivně sportoval v házenkářském oddíle. Po gymnáziu vystudoval obor Energetika na Fakultě strojního inženýrství na VUT v Brně a do Tišnova se přestěhoval z nedalekých Dolních Louček.

Po škole pracoval jako projektant převodových ústrojí do vlaků pro firmu Henschel, poté krátce jako projektový manažer v tišnovské firmě IN-EKO. Poslední čtyři roky působil ve špičkové brněnské technologické firmě Thermo Fisher Scientific. Zde měl v rámci vývoje dvou zcela nových řad transmisních a rastrovacích elektronových mikroskopů na starosti vývoj servisní dokumentace a její distribuci servisním technikům do celého světa.

Již osm let se věnuje balonovému létání, které přerostlo postupně od koníčku, přivýdělku až k plnohodnotnému businessu, jemuž se nyní věnuje naplno. Od příštího roku bude v rámci spolupráce s leteckou školou brněnského výrobce balonů Kubíček Balloons také školit nové piloty. Pořádá kurzy krajinářské a noční fotografie a jeho fotky můžete během léta vidět na výstavě instalované u tišnovského kostela.

Je ženatý, má dvě malé děti. Jeho dalším velkým koníčkem mimo létání je cestování (nejen) po vysokých horách. To zaplnilo volný čas poté, co ukončil aktivní házenkářskou kariéru. Má za sebou trek okolo nejvyšší hory světa Everestu a pochod „na těžko“ v peruánských Andách.  

Jeho prioritou je nastavit dlouhodobou a udržitelnou energetickou koncepci města. Dále chce využít svoje zkušenosti s propagací a fotografií a pomoci z Tišnova udělat znovu turisticky atraktivní město, jakým si zaslouží být. To vše s důrazem na rozvoj a ochranu zdejší nádherné přírody.

Gruber
08_Kulasova_web.jpg

8.

Bc. Martina Kulašová

36 let

ředitelka dětské skupiny

Martina se narodila v roce 1986 v Brně a celé své mládí prožila v Tišnově. Vystudovala místní gymnázium a následně učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dvanáct let pracovala jako učitelka v MŠ Kamenáčky v Brně, kde i žila. Zde se také začala podílet na realizaci projektu Lokomoce, který si klade za cíl začlenit zdravý pohyb do každého dne v mateřské škole.

Při zaměstnání si dále rozšiřovala kvalifikaci na Akademii Alternativa v Olomouci, kde studovala obor arteterapie a tanečně-pohybová terapie. V září loňského roku Lokomoce založila v Tišnově dětskou skupinu, kterou teď Martina  vede. Nové zaměstnání bylo také jedním z důvodů, proč se se svým partnerem přestěhovala zpět do Tišnova.

Je jí blízký přístup k dětem podle Marie Montessori, absolvovala i roční kurz Montessori pedagogiky v Praze. Velmi souzní také s myšlenkami projektu Lokomoce a je přesvědčená o tom, že zdravý a přirozený pohyb je pro děti v dnešní době zásadní a ovlivňuje všechny oblasti jejich života.

Práce s dětmi ji stále baví a naplňuje. Ráda vyrazí na procházku tišnovskou krajinou a to nejen s dětmi ve školce, ale i ve volném čase. Ráda cestuje, čte, stará se o své čtyřnohé miláčky a s chutí si poslechne dobrou hudbu.

Zajímají ji témata ekologie a udržitelného způsobu života,  v této oblasti by chtěla svým vlastním příkladem inspirovat i ostatní. Jejím cílem je taky lepší péče o veřejná prostranství v Tišnově. Při práci s dětmi pravidelně naráží na zanedbanou infrastrukturu sídliště Pod Květnicí. Míst, která by si zasloužila nový mobiliář nebo častější údržbu a čistotu je ale po Tišnově mnohem víc.

Kulasova
09_haklova_web.jpg

9.

Mgr. Martina Haklová

30 let

fyzioterapeutka

Martina se narodila v roce 1991. Vystudovala gymnázium v Tišnově a poté fyzioterapii na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Má malého syna a společně se svojí rodinou žije v Tišnově.


Od malička hrála basketbal za SKB Tišnov, první ligu za Valosun Tišnov, a také nejvyšší soutěž v basketbalu žen za KP Brno. Reprezentovala Českou republiku na Mistrovství Evropy žen U20.


Je hlavní fyzioterapeutkou týmu Lokomoce – pohyb jako prevence. Pracuje ve vlastní ordinaci, vzdělává širokou veřejnost v pohybu a vyšetřuje děti ve školkách po celé republice. V Tišnově vede kroužek Lokomoce pro děti a seniory. Specializuje se na bolesti zad, mladší školní věk, skoliózu a Parkinsonovu nemoc. Práce je současně i její koníček, za což je velmi vděčná.


Zaměřit se chce na podporu programů pro cvičení dětí a s tím související vzdělávání pedagogů mateřských a základních škol. Její prioritou je také rozvoj léčebné rehabilitace chronických neurologických onemocnění. Specializovanou rehabilitační léčbu by chtěla zpřístupnit především pacientům s Parkinsonovou nemocí. Dobrou rehabilitaci, která je v České republice stále opomíjena, vnímá jako nedílnou součást každé léčby. Aktivní a přirozený pohyb integrovaný do běžných denních aktivit považuje za nejlepší prevenci. Sama na svém těle cítí, že čím je starší, tím je pohyblivější. Pohyb a vnímání svého těla je totiž celoživotní proces.

Haklova
10_babakova_web.jpg

10.

Mgr. Ludmila Babáková

68 let

důchodkyně, učitelka

Lída se narodila v roce 1953 v Brně a celý život žije v Tišnově. S manželem vychovali tři děti, dva syny a jednu dceru, které mají své vlastní rodiny a vychovávají devět vnoučat. Po maturitě na gymnáziu v Tišnově pokračovala ve studiu na pedagogické fakultě UJEP v Brně.

Pracovala jako učitelka 1. stupně na ZŠ Riegrova, poté na ZŠ nám. 28. října. Od roku 2013 je v důchodu, ale v případě potřeby na této škole vypomáhá. Při aktivní práci připravovala děti na vítání občánků na tišnovské radnici. Několik let také vedla oddíl nejmladšího žactva při TJ Sokol Tišnov. Stále je členkou komise pro občanské záležitosti na městském úřadě v Tišnově. Jejím pracovním úkolem jsou návštěvy občanů starších osmdesáti let při příležitosti jejich životního jubilea. Několik let je také členkou výboru základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Tišnově. Ve volném čase ráda čte, poslouchá country hudbu, cestuje, jezdí na kole a baví ji ruční práce. Nejvíce času tráví prací na zahradě a věnuje se také svým vnučkám a vnukům. Navštěvuje univerzitu volného času v Městské knihovně v Tišnově a stále se sebevzdělává v anglickém jazyce.

Chce se zaměřit na problematiku umístění dětí ve školách, jejich zdravotní péči a volný čas. Celý život zasvětila dětem a práci s nimi, proto jí není lhostejná jejich budoucnost. Ráda by, aby se město stalo atraktivním a více aktivním pro mladé lidi, rodiny s dětmi a v neposlední řadě se stalo více otevřeným pro starší generaci.

Babakova
11_navratil_web.jpg

11.

Jáchym Navrátil

20 let

student

Jáchym se narodil v roce 2001 v Tišnově, navštěvoval zde jak základní školu, tak osmileté gymnázium. Momentálně studuje obor Regenerace a výživa ve sportu na Fakultě sportovních studiích na Masarykově univerzitě v Brně. Ve svém volném čase se věnuje převážně sportu, nejvíce florbalu, který hraje už šest let za tým Florbal Kuřim. Letos měl vést příměstský florbalový tábor organizovaný Inspirem, nečekané zranění mu to bohužel neumožnilo. Mezi jeho další záliby patří skateboarding, se kterým začal na začátku pandemie, po zákazu týmových sportů.

Jeho prioritou je vytvořit v Tišnově lepší podmínky pro mladé sportovce, kteří si chtějí vyzkoušet i jiné sporty než ty tradiční. Bude prosazovat vybudování skateparku, lezecké stěny a dalších sportovišť určených pro alternativní sporty nebo aktivní trávení volného času. Tišnov a jeho okolí považuje také za velmi vhodné pro rozvoj MTB, především pro vybudování singletracků.

Navratil
12_kovarikova_web.jpg

12.

Mgr. Marcela Kovaříková

61 let

důchodkyně, učitelka

Marcela pochází z tišnovské učitelské  rodiny, své rodné město má moc ráda a se zájmem sleduje, odkud a kam se ubírá. Je jí 61 let a po celý svůj život bydlí v Tišnově. Po maturitě na zdejším gymnáziu vystudovala odbornou biochemii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně a po promoci krátce pracovala ve výzkumu na tehdejší Vysoké škole veterinární. Od roku 1986 až do loňského roku byla zaměstnaná ve školství jako učitelka chemie a biologie, popřípadě dalších přírodovědných předmětů. Nejdéle působila na ZŠ v Lomnici a posledních 11 let pak na ZŠ nám. 28. října v Tišnově.


Je vdaná a vychovala dvě dcery. Před rokem odešla do předdůchodu, aby se mohla více věnovat své rodině, vnoučatům a tatínkovi. K jejím zájmům vždy patřila příroda a práce s dětmi. Od mládí jezdila na letní tábory a přes 20 let vedla 3. turnus letního tábora v Brumově. Je členkou Klubu českých turistů a spolu s manželem a pejskem Míšou se podílí na obnově turistického značení na Tišnovsku. Také si společně zajdou za kulturou, obzvlášť rádi chodí do našeho příjemného kina Svratka.

Kovarikova
13_Ondrouskova_web.jpg

13.

Adéla Ondroušková

32 let

kadeřnice

14_svoboda_web.jpg

14.

Ing. František Svoboda

36 let

softwarový inženýr

Tišnov je Františkovým domovem již od jeho narození v roce 1986. Zde prošel postupně oběma základními školami a absolvoval i osmileté gymnázium. Poté absolvoval Fakultu informačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně. Během studií získával zkušenosti díky spolupráci na  údržbě a vývoji IT infrastruktury pro Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, a po ukončení magisterského stupně studia nastoupil do firmy  FEI Czech Republic s.r.o. (dnes Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.), kde se již deset  let jako softwarový inženýr věnuje vývoji elektronových mikroskopů.

Volný čas tráví nejraději se svojí ženou a synem procházkami či výlety na kole a rád si aktivně odpočine u jakéhokoliv sportu, což u něho platilo vlastně vždy; hrál závodně stolní tenis za TTC Bika Tišnov, fotbal za AFK Tišnov a na základní i střední škole reprezentoval ve skoku do výšky a v házené. Dříve se považoval také za velmi aktivního čtenáře, dnes se však již musí přiznat, že na literaturu hledá čas jen stěží.

Svoboda
15_jicinska_web.jpg

15.

Mgr. Bc. Veronika Jičínská

43 let

manažerka projektu Brněnský architektonický manuál

Veronika se narodila v roce 1978 a s výjimkou několika let strávených na vysoké škole žije v Tišnově. Vystudovala obor Management kultury na ZČU v Plzni a poté Teorii a dějiny výtvarných umění na UP v Olomouci.

Před rodičovskou dovolenou pracovala v Moravské galerii v Brně, jako produkční se podílela na přípravě vydání řady publikací a realizaci výstav, spolupracovala například na organizaci mezinárodního bienále grafického designu, na přípravě stálé expozice v Jurkovičově vile ad. V letech 2012–2014 byla kurátorkou Jamborovy galerie. Od roku 2016 pracuje v Domě umění města Brna na pozici projektové manažerky Brněnského architektonického manuálu. Kromě práce na rozvoji projektu a jeho šíření do dalších měst se podílí také na tvorbě online průvodce Charkovem, který vzniká díky spolupráci na přípravách brněnské kandidatury na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Je členem pracovní skupiny Odboru kultury magistrátu města Brna pro dohled nad záchranou ohrožených výtvarných děl z let 1948–1989.

Vzhledem ke své profesi by se v Tišnově ráda zaměřila na oblast kultury, která stále nedostává dostatečnou podporu a pozornost ze strany veřejné správy, ale ani ze strany veřejnosti. Současně by se chtěla podílet na formování koncepce veřejného prostoru, který naplňuje potřeby obyvatel, ale je budován s respektem k historii, památkové péči a s důrazem na kvalitu architektonického návrhu.

Jicinska
bottom of page