top of page

chci podpořit

Chcete podpořit činnost Otevřeného Tišnova? Přispět na vydávání Otevřených novin? Velmi si toho vážíme. I malá částka nám pomůže.

Každá koruna, kterou nás podpoříte, se objeví na našem transparentním účtu, a je tedy možné veřejně sledovat, jak s ní naložíme. Pro přijetí daru do 1000 Kč není třeba uzavírat písemnou smlouvu. Dary přesahující 1000 Kč je možné přijmout pouze na základě písemné darovací smlouvy. Smlouva bude uzavřena s Hnutím Idealisté (IČO: 09233229), se kterým jsme kandidovali v komunálních volbách jako sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí. Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2000 Kč za rok. Potvrzení o přijetí daru potřebné pro uplatnění odečtu v daňovém přiznání vám zašleme na vyžádání.
 

Vyplňte, prosím, darovací formulář. Následně vám emailem zašleme přesné pokyny k platbě příspěvku na transparentní účet pro příjem darů. V případě daru na 1000 Kč vám zašleme také předvyplněnou darovací smlouvu a další pokyny.

Děkujeme za podporu!

bottom of page