top of page

První zastupitelstvo a první prosazený návrh

Ve středu 19. 10. 2022 se ve velkém sále Městského kulturního střediska Tišnov konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Tišnova.


Oba naši zvolení zastupitelé Vlaďka Knoflíčková a Honza Schneider byli samozřejmě přítomni. Po složení předepsaného slibu proběhla volba nového vedení města. Zastupitelé Otevřeného Tišnova volbu zástupců koalice MOST a SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP09) do rady města nepodpořili. Otevřený Tišnov od počátku zastává názor, že je třeba změnit dosavadní přístup k řízení města a vytvořit z Tišnova město otevřené, transparentní a komunikující, město, které je oporou a inspirací pro okolní obce a skutečným lídrem regionu Tišnovska. Rada města ve složení, v jakém byla koaličními stranami navržena, nám však jistotu takového pozitivního posunu nedává.


Po volbě starosty města, tří místostarostů a jedné radní následovalo schválení rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy městské rady. Vzhledem k tomu, že seznam svěřených oblastí byl poměrně rozsáhlý, a zvláště u neuvolněných členů rady a také nováčků v městské radě obsahoval oblasti vyžadující vysoké nároky na znalost problematiky a manažerské kompetence, požádali jsme jednotlivé členy rady o stručné okomentování aktuálních problémů v jednotlivých, jim nově svěřovaných, oblastech. Rovněž tak zastupitelé Otevřeného Tišnova vyzvali nově zvolené členy městské rady, aby představili zastupitelům a přítomné veřejnosti alespoň základní vize v rozvoji svěřených oblastí. Ústy starosty města Jiřího Dospíšila nám bylo odpovězeno, že tento způsob představování jednotlivých radní není obvyklý, a tudíž k němu nedojde. Oblasti vyžadující značnou míru kompetencí, jako například školství, kultura, sociální věci, hospodaření, strategické plánování, doprava, majetek, bezpečnost, zdravotnictví, životní prostředí, energetika a mnohá další tak budou nyní spravované volenými zástupci, o jejichž znalostech nebo alespoň představách vůbec nic nevíme. Jak neprofesionální a netransparentní.


Zastupitelstvo dále rozhodovalo o uvolnění jednotlivých členů rady pro výkon funkce, tedy o tom, který z členů rady bude pro město pracovat tzv. na plný úvazek a který jen při svém civilním zaměstnání. Právě z důvodu značné šíře svěřených kompetencí zastupitelé Otevřeného Tišnova navrhli, aby byli všichni členové městské rady pro výkon své funkce uvolněni. V ročním rozpočtu města by potřebné navýšení finančních prostředků na jejich platy bylo spíše symbolické, v nadcházející nelehké době by se mohlo plnohodnotně všech pět členů rady věnovat práci pro město. Tedy investice, která se nám z dlouhodobého hlediska jistě vyplatí. Před členy zastupitelstva i před občany města by tak členové městské rady pravidelně předstupovali s jasnou odpovědností za svěřené oblasti a zodpovídali by se opravdu v plné míře za plnění úkolů jim svěřených. Fakt, že dva ze tří místostarostů vykonávají svoji funkci v čele města při svém civilním zaměstnání, může být v budoucnu třeba i snadnou výmluvou, proč se některá z oblastí nerozvíjí tak, jak by měla. Přitom i za takto vykonávanou práci na "částečný úvazek" dostane měsíčně každý z místostarostů z veřejného rozpočtu 39 tisíc korun. Tento náš návrh bohužel dostatečný počet hlasů zastupitelů nezískal.


Zastupitelstvo také schvalovalo zástupce města do Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko a Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko. V minulosti bylo nepsaným pravidlem, že zástupce Tišnova stál v čele těchto svazků. Bohužel v posledních osmi letech jsme tuto klíčovou pozici v obou organizacích zcela neuváženě opustili. Především v případě Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko je z našeho pohledu post předsedy klíčový, neboť tato organizace má aktuálně v plánu jen na území Tišnova investice do vodohospodářské infrastruktury za cca 160 milionů korun. Tišnov je také nejvýznamnější členskou obcí, co do finanční hodnoty a rozsahu vloženého majetku. Jako logický požadavek se tak jeví ucházet se opět o pozici v čele této organizace. Náš zastupitel Honza Schneider tedy navrhl usnesení, kterým tišnovské zastupitelstvo vyzvalo svazkové orgány, aby zástupce města Tišnova byl zvolen předsedou. Tento návrh se nám podařil prosadit, podpořilo ho třináct z patnácti zastupitelů. První „hlasovací úspěch“ Otevřeného Tišnova tak na sebe nenechal dlouho čekat.


Záznam celého jednání můžete zhlédnout zde.


Další jednání Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na prosinec, o jeho konání a plánovaných bodech programu vás budeme včas informovat.

45 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page