top of page

Cenzura v Tišnovských novinách?

Členové zastupitelstva byli 15. prosince 2022 prostřednictvím emailu požádáni redakcí Tišnovských novin o vyjádření k programovému prohlášení rady a sdělení priorit, které chtějí prosazovat. Obdržená stanoviska měla být následně zpracována do jednoho společného redakčního textu a zveřejněna jako hlavní článek v prvním čísle Tišnovských novin roku 2023.


Zastupitelé Otevřeného Tišnova toto vyjádření ochotně a v požadované lhůtě poskytli. Výsledkem byl redaktorem TN nezávisle zpracovaný text s názvem Priority města Tišnova – čtyřletý výhled očima radních a zastupitelů. Ten, na celkem devíti stranách, popisoval zrod tišnovské koalice, tvorbu programového prohlášení včetně připomínek koaličních a opozičních zastupitelů k jeho obsahu. V textu převažovaly priority investičního charakteru formulované koaličními zastupiteli s několika drobnými komentáři opozice. Z našeho pohledu se jednalo o redakční článek, který svým obsahem naplňoval představy toho, jak by měla vypadat vyváženost mediálních výstupů města ve zpravodaji financovaném z veřejných prostředků. Tento zpracovaný text obdrželi členové zastupitelstva dne 13. ledna 2023 k provedení případné korektury vlastních komentářů. Přesto, že svoje vyjádření poskytovali písemně a riziko vytržení z kontextu nebo jeho zkreslení tak bylo zcela zanedbatelné, dala redakce Tišnovských novin tuto možnost všem respondentům. Na jednání redakční rady v pondělí 16. ledna byla připravena sazba novin s tímto ústředním tématem, na druhé schůzce ve středu 18. ledna ale došlo k zásadní změně. Členové redakční rady byli editorem Tišnovských novin informováni, že ze strany vedení města došlo k vyřazení tohoto textu a rovněž celého tématu lednového vydání. Tuto skutečnost následně editor Tišnovských novin oznámil 19. ledna emailem členům zastupitelstva. V něm informoval o tom, že z připravovaného čísla Tišnovských novin 01-02/2023 byl vypuštěn hlavní redakční text. Stalo se tak prý prostřednictvím pokynu starosty města na základě nesouhlasu členů městské rady se zveřejněním textu s výhradami k jeho stylistice i obsahu. Tato skutečnost tak prý nevznikla redakčním pochybením, ale rozhodnutím nadřízených orgánů.


Zásah vedení města do tvorby nezávislého městského zpravodaje, jehož výroba je hrazena z veřejných prostředků, je jednoznačným porušením Statutu Tišnovských novin. Ten totiž pravomoc rozhodnout o neotištění jakéhokoliv textu starostovi nebo členům městské rady nedává, naopak výslovně zmiňuje, že při přípravě Tišnovských novin musí redakce postupovat zcela samostatně a nepodléhat pokynům a objednávkám veřejných představitelů. Tento postup je také v rozporu s obecnými zásadami tvorby dobrého radničního periodika a také příslušných ustanovení tiskového zákona.


Je třeba si uvědomit, že vydávání zpravodaje z veřejných prostředků není jen jednostranný vztah předávání lichotivých či nepolemických informací občanům. Vynakládané veřejné prostředky totiž opravňují občany i členy zastupitelstva, především ty opoziční, aby požadovali od tohoto média také určitou zpětnou vazbu k řízení města vládnoucí koalicí. Tedy mít možnost dozvídat se odpovědi také na otázky, které by si sami členové vedení města nikdy nepoložili, a s tím související přiměřenou možnost jim tyto dotazy aktivně klást a následně předkládat občanům města alternativní názory a komentáře. Tišnovské noviny však velmi často poskytují informace jen z hlediska jedné skupiny obyvatel, reprezentované aktuálním vedením. Jde tak zcela určitě o zneužití postavení, a bohužel i veřejných prostředků, které jsou na výrobu a distribuci tohoto městského zpravodaje vynakládány.


Způsob, jakým došlo k ovlivnění obsahu lednového čísla Tišnovských novin ze strany vedení města, však přesahuje i výše uvedené přístupy, bohužel často praktikované také v jiných městech. Zastupitelé Otevřeného Tišnova tak budou požadovat zařazení mimořádného bodu na nejbližší jednání městského zastupitelstva a budou trvat na přijetí odpovědnosti za tohoto pochybení. Současně pak zastupitelstvu navrhnou, aby si vyhradilo působnost dohledu nad vydáváním Tišnovských novin a provozováním dalších sdělovacích prostředků, jako jsou například webové stránky nebo Facebook města. Stávající redakční radu navrhnou transformovat na výbor zastupitelstva. Působnost v této oblasti výkonu samosprávy by totiž neměla být jen v rukou těch, o nichž se mají poskytovat objektivní informace. Ostatně události posledních dnů nás v tomto přesvědčení jen utvrzují.


231 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page