top of page

Ministerstvo uznalo připomínky tišnovských spolků k nové výstavbě za penzionem

V severní části Tišnova na polích za penzionem by podle aktuálně posuzovaného záměru mohl do roku 2028 vyrůst nový obytný komplex pro 1000 lidí a pravděpodobně také více než 500 aut. Když jsme se v lednu letošního roku dozvěděli o zjišťovacím řízení k vlivům na životní prostředí, měli jsme jako místní spolky možnost se k této výstavbě vyjádřit. Prostudovali jsme veřejně přístupnou dokumentaci a rozhodli jsme se vznést námitky proti tomuto projektu.

Vadí nám negativní dopad na chráněné území Květnice, zábor zemědělské půdy, zánik ekosystémů a nedostatky v technických řešeních. Dále také chybějící geologické průzkumy a rozpor s platnou studií „Preventivní hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou" z r. 2014, která je součástí územně plánovací dokumentace města Tišnova. Také jsme uvedli i dopad nové výstavby bytů na veřejné služby (školství, zdravotnictví a sociální služby) a dopravní a vodárenskou infrastrukturu, které jsou již nyní přetížené a pro místní samosprávu těžko řešitelné.


V únoru jsme poslali vyjádření do zjišťovacího řízení na odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který ho však zamítl. Proto jsme se rozhodli v březnu odvolat a trvat na svých námitkách. Před pár dny nám přišlo vyjádření z Ministerstva životního prostředí, které nám dalo za pravdu. Podle něj se Krajský úřad vyjádřil neuspokojivě, vycházel převážně z informací oznamovatele (stavební firmy Němec Jiří s.r.o.), naše námitky nebyly dostatečně vypořádány a naše odvolání jsou důvodná. Takže Ministerstvo stanovisko Krajského úřadu zrušilo a vyzvalo ho k novému vyjádření. Nyní čekáme na nové vyjádření Krajského úřadu, které by mělo vliv stavby na životní prostředí znovu přezkoumat.


V mezidobí jsme uspořádali veřejnou besedu s odborníky na ochranu životního prostředí a občany, kteří se chtěli o výstavbě dozvědět detailnější informace. O dalším postupu vás budeme informovat na FB stránkách Otevřený Tišnov.


Kompletní text Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí ke stažení:

Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí - ZZŘ k záměru OS Za Penzionem,Tišnov
.pdf
Stáhnout PDF • 367KB

Spolek Za sebevědomé Tišnovsko, Otevřený Tišnov, ZO Strany Zelených Tišnov a Spolky pro Tišnov

242 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page