top of page

Sídliště Pod Květnicí bez oprav i v roce 2023

Na programu prosincového zastupitelstva bylo také schválení rozpočtu města na tok 2023. Ten byl sestaven s celkovými příjmy 271,5 milionů a výdaji 362,7 milionů korun. Z pohledu celkové bilance tedy připravilo vedení města plán hospodaření s plánovanou ztrátou, a to ve výši 96,4 milionů korun. Chybějící prostředky ve výši bezmála 100 milionů korun tak bude třeba dočerpat z finančních rezerv.

Schválený rozpočet obsahuje několik projektů, které jsou z pohledu Otevřeného Tišnova nedostatečně připravené, jako například fotovoltaická elektrárna ZŠ Smíškova nebo tepelné čerpadlo v Inspiru. Jakkoliv považujeme tyto energetické projekty za chvályhodné, doporučili jsme je z návrhu rozpočtu vyřadit a vrátit prostřednictvím rozpočtového opatřením v době, kdy budeme znát výsledky studie umístění fotovoltaických panelů na budovách města a budeme mít vysoutěženou cenu za realizaci konkrétních doporučených projektů. Už v tuto chvíli totiž víme, že velmi pravděpodobně budou první fotovoltaické panely umístěny na budově ZŠ nám. 28. října nebo budově domu s pečovatelskou službou na ulici Králova. Proč je tedy ve schváleném rozpočtu jiný objekt, těžko říct. Jako problematické spatřujeme také částky na opravy radnice. Vždy rádi podpoříme investice do interiéru a exteriéru této krásné budovy. Dělejme ale tyto opravy systémově, v jasně definovaných a navazujících etapách, v předem určeném rozsahu, a to stavebním i cenovém. Takto dostala radniční koalice k dispozici 1,95 milionu korun, které může, s určitou mírou nadsázky, utratit například za nový nábytek do svých kanceláří.


Co však postrádáme v rozpočtu na rok 2013 opravdu kriticky, jsou investice do oprav sídliště Pod Květnicí. Projekt revitalizace sídliště Pod Květnicí byl zpracován už v roce 2017, následován v roce 2020 projektem regenerace veřejného prostranství. Vedení města oddalování zahájení této investiční akce často obhajuje tím, že čeká na vhodný dotační titul. Přitom ve veřejně přístupných seznamech žadatelů ve Státním fondu podpory investic (program určený na podporu výstavby komunikací, chodníků, cyklistických stezek, parkovacích státní, opravu veřejného osvětlení, zřizování dětských hřišť a odpočinkových ploch, výsadbu zeleně, doplnění mobiliáře, ochranu mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových vod apod.) ani jednu žádost města od roku 2018 do roku 2022 nenajdeme. Díky tomuto programu bylo možné až do října loňského roku čerpat nižší jednotky milionů korun, a to i opakovaně v rámci etapizace projetu.


Zajímavý je také pohled na investiční výhled města 2021–2023. V něm se počítalo se zahájením 1. a 2. etapy (Květnická + Dřínová) už v roce 2022, a to s celkovými výdaji 4 miliony korun. Následovat pak měla v roce 2023 větší část realizace za 11,5 milionů korun. Tento dokument byl následně aktualizován s výhledem do roku 2024. Ještě v polovině září loňského roku předkládala městská rada zastupitelům plán na realizaci stavebně povolené části 1. etapy (ul. Květnická) v hodnotě 5 milionů korun pro rok 2023 s následným pokračováním v roce 2024 (18 milionů korun) a projektovou přípravou etapy druhé. Přitom přesně tři měsíce poté se rada ve víceméně stejném politickém obsazení k tomuto projektu nehlásila.

Zastupitelé za Otevřený Tišnov přesto předložili k hlasování pozměňovací návrh a pokusili se do rozpočtu na rok 2023 prostředky na zahájení oprav sídliště, přesně podle platného investičního výhledu, vrátit. Bohužel tento jejich návrh nebyl zastupitelstvem schválen.

33 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page