top of page

Chcete být aktivní?

Zajímá vás dění v Tišnově? Máte chuť zastupovat Otevřený Tišnov a aktivně působit v některém z poradních a iniciativních orgánů a přímo se tak podílet na správě našeho města?


Už před volbami jsme jasně deklarovali, že budeme prosazovat myšlenku města maximálně otevřeného a připraveného k diskusi s každým, kdo chce být aktivní a veřejnému životu prospěšný. Proto chceme dát co nejširší veřejnosti možnost uplatnit své odborné znalosti a zkušenosti. A to prostřednictvím působení v některé z komisí městské rady nebo ve výboru zastupitelstva, do kterých vás budeme za naše volební uskupení nominovat.


Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím našeho interaktivního formuláře, který najdete zde.


Uzávěrka přihlášek je ve středu 9. 11. V našem následném výběru bude rozhodovat především vaše odbornost a motivace pro práci ve zvoleném poradním orgánu.

37 zobrazení0 komentářů
bottom of page