top of page

chci pracovat v komisi nebo výboru

Zajímá vás dění v Tišnově? Máte chuť zastupovat Otevřený Tišnov a aktivně působit v některém z poradních a iniciativních orgánů a přímo se tak podílet na správě našeho města?

 

Už před volbami jsme jasně deklarovali, že budeme prosazovat myšlenku města maximálně otevřeného a připraveného k diskusi s každým, kdo chce být aktivní a veřejnému životu prospěšný. Proto chceme dát co nejširší veřejnosti možnost uplatnit své odborné znalosti a zkušenosti. A to prostřednictvím působení v některé z komisí městské rady nebo ve výboru zastupitelstva, do kterých vás budeme za naše volební uskupení nominovat.

Pro členství v poradním a iniciativním orgánu města není rozhodující věk ani trvalé bydliště. Zájemce tedy nemusí být občanem města, přesto je určitý vztah k městu žádoucí. A to s výjimkou členství v osadním výboru, kde je trvalé bydliště v příslušné místní části vyžadováno. Pro členství v těchto orgánech je určující zejména odborná způsobilost.

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím našeho interaktivního formuláře. Uzávěrka přihlášek je ve středu 9. 11. 2022. V našem následném výběru bude rozhodovat především vaše odbornost a motivace pro práci ve zvoleném poradním orgánu.

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků – výbory a komise orgánů územních samosprávných celků (materiál MVČR)

Děkujeme za váš zájem.
Budeme vás kontaktovat.

bottom of page