top of page

chci do volební komise

Fandíte Otevřenému Tišnovu? Chcete ho zastupovat v některé okrskové volební komisi?

 

Úkolem členů okrskové volební komise je dohled nad řádným průběhem voleb ve svěřeném okrsku. Členové zapisují voliče na základě občanských průkazů, dbají na pořádek ve volební místnosti a mají pod dohledem správnost a tajnost hlasování. Po ukončení voleb sčítají členové volební komise hlasy a vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování.

 

V našem volebním obvodu se letos konají také volby do Senátu, které mohou být i dvoukolové. Delegovaní členové volební komise budou vykonávat volební činnosti jak pro volby do zastupitelstva obce 23. a 24. září 2022, tak ve stejnou dobu a ve stejné volební místnosti také pro volby do Senátu (včetně příp. II. kola voleb do Senátu 30. září a 1. října 2022).


Běžný člen volební komise obdrží jednorázovou odměnu za výkon funkce, která činí v základu 1800 Kč a je navýšena o 400 Kč z důvodu konání voleb do Senátu. V případě zvolení předsedou nebo místopředsedou komise je odměna vyšší.
Podle zákona má člen okrskové volební komise, který je zaměstnancem, nárok na pracovní volno a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. To znamená, že ve volební den máte právo na volno a k odměně pro člena komise dostanete i svoji mzdu. Členové volební komise, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru, ale pracují jako OSVČ, mají kromě odměny pro členy komise nárok ještě na náhradu ušlého výdělku, maximálně ve výši 340 Kč za den.

 

Členem okrskové volební komise může být:

  • státní občan ČR, který je přihlášen k trvalému pobytu v kterékoliv obci na území ČR nebo státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (tj. dle "Přístupové smlouvy" státní občané členských zemí EU), který je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu v kterékoliv obci na území ČR (a to i když podle ust. § 28 odst. 1 zák. o volbách do ZO nepožádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů) a

  • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (tj. výkon trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, služba vojáka z povolání/nebo v záloze v zahraničí), a

  • který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

 

Pozor! Otevřený Tišnov může do každé okrskové komise nominovat pouze jednoho člena a jednoho náhradníka. V případě zájmu tedy neváhejte s přihlášením, kdo se do vybrané okrskové komise dříve zaregistruje, ten má přednost. K registraci využijte výhradně registrační formulář na této stránce. Konec registrací do okrskových volebních komisí je stanoven na 19. srpna do půlnoci.

Děkujeme za váš zájem.
Budeme vás kontaktovat.

bottom of page