logo_FINAL_bila_edited.png
  • Facebook - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh

fandí nám

pavla_casopis.jpg

Jako tišnovská zubní lékařka vnímám, jak moc v našem městě chybí lékaři, nejen zubní. Denně nám do ordinace volají lidé, kteří stomatologa marně hledají, a které musíme pro plnou kapacitu odmítat. V dnešní době řeší podobný problém mnoho menších obcí, a proto město, které chce pro své občany kvalitní a dostupnou zdravotní péči, nesmí být pasivní. O to důležitější je to právě v blízkém okolí Brna, které mnoho mladých lékařů může pro svou praxi upřednostnit. I Tišnov by se měl snažit vytvořit podmínky pro rozvoj lékařské péče. V současnosti ve městě prakticky chybí volné prostory pro ordinace, které by odpovídaly moderním standardům a současným potřebám lékařů i pacientů. Většinu kandidátu Otevřeného Tišnova znám osobně. Vím, že vylepšení podmínek pro rozvoj zdravotnické péče v Tišnově také oni vnímají jako prioritu. Věřím, že mohou dnešní nedobrou situaci změnit a mají proto moji podporu.

MDDr. Pavla Schneiderová

zubní lékařka